1. Spotkanie z klientem 
  2. Ustalenie oczekiwań klienta
  3. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
  4. Sporządzenie rzetelnego opisu nieruchomości obrazującego jej wszystkie zalety
  5. Omówienie aktualnego potencjału konkretnej nieruchomości oraz ustalenie ceny ofertowej
  6. Profesjonalna sesja zdjęciowa/obróbka zdjęć przed publikacją
  7. Działania sprzedażowe w tym ogłoszenia i promocja na internetowych portalach nieruchmości
  8. Pozyskanie i obsługa osób zainteresowanych zakupem nieruchomości - współpraca z innymi biurami nieruchomości
  9. Prowadzenie na rzecz klienta negocjacji dotyczących wszystkich istotnych elementów transakcji
  10. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji nieruchomości do finalizacji transakcji 
  11. Uczestniczenie w czynnościach notarialnych 
  12. Asysta w przekazaniu nieruchomości, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego/prośba o rekomendacje i polecenia